Số ma túy này được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa rời Việt Nam từ ngày 13/3 theo đường biển sang Philippines.