Phía Facebook trong khi đó chưa đưa ra bình luận vào về vấn đề gặp lỗi trên toàn thế giới, phải đến 00h20 phút sáng ngày 14/03 mới trở lại bình thường.