Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngành chức năng trong tỉnh đã lập danh sách hơn 700 đối tượng tiếp xúc với nam công nhân công ty Samsung nhiễm Covid-19, trong đó 180 trường hợp (F1) và 571 trường hợp F2.
Tỉnh Ninh Bình vừa lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 237. Trong gần 1 tháng lưu trú tại tỉnh này, bệnh nhân đã đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người.