Giá bitcoin hôm nay 30/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.063,83 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,48% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 33/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.901,22 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,29% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 44/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.117,14 USD bất ngờ tăng mạnh tới 10,82% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 63/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.042,56 USD bất ngờ tăng mạnh tới 3,92% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 53/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.673,45 USD tiếp tục đà tăng tới 1,37% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 69/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.578,20 USD tiếp tục đà tăng tới 0,24% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 47/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.563,17 USD tiếp tục đà tăng tới 0,54% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 29/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.515,09 USD tiếp tục tăng tới 1,62% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.360,62 USD tiếp tục tăng tới 2,10% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 72/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.178,30 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0.04% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.170,64 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0.19% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 36/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.151,17 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0.11% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 51/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 18/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.141,40 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0.16% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 41/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 17/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.126,60 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0.72% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 23/100 đồng tăng giá.