Trong nhân tướng học, xem đường chỉ tay trên ngón út sẽ đoán định được vận mệnh giàu sang hay nghèo khó của mỗi người.