Do từng là nhân viên cũ nên 2 đối tượng biết mọi đường đi nước bước. Cả 2 tìm cách đột nhập khống chế nhân viên tại đây, cướp 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.