Cảnh sát xác nhận chuột là thủ phạm đứng sau vụ phá hoại 400 triệu tiền mặt trong cây ATM và đã chui vào trong thùng tiền thông qua lỗ dùng để luồn dây điện.