Dự án thủy điện Pác Cáp đổ đất thải lấp sông, đất nông nghiệp và ngăn dòng chảy đã bị UBND huyện Na Rì đình chỉ hoạt động.