Những người đang sử dụng điện thoại cố định cần cẩn trọng khi nhận những cuộc gọi nhắc nợ từ số 18001166
Công tác chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn tất. Mã vùng điện thoại cố định mới của 23 tỉnh còn lại sẽ được chuyển đổi vào tuần tới.
Việc chuyển mã vùng điện thoại cố định sẽ được thực hiện từ ngày 11/2. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người đã bắt đầu học cách chuyển mã vùng điện thoại hàng loạt trên smartphone.
Bắt đầu từ tháng 2 này, những người đang sử dụng thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển sang sim 10 số để giúp đồng nhất số thuê bao di động.