Trong lúc làm việc, người đàn ông không may gặp một tai nạn lao động khiến chiếc đinh dài cắm ngập sâu vào mắt. Các bác sĩ đã phải tiến hành gắp dị vật để cứu đôi mắt cho người bệnh.
Một người đàn ông đã suýt mất thị lực vì dụi mắt sau khi bị gai mây đâm vào mắt, dẫn đến nhãn cầu bị xuyên thủng và vỡ thể thủy tinh.