Khoản tiền mà người dân cho UBND xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai (Nghệ An) vay “để chi thường xuyên” đã 10 năm. Trước sự chây ì này, người dân quyết khởi kiện chính quyền ra tòa.