Cậu nhóc sau đó được vinh danh vì lòng dũng cảm và nhận giấy khen từ chính phủ Ấn Độ.