Vị đại gia Sài Gòn đeo nhiều vàng nhất Việt Nam vừa mới khoe việc anh mua thêm vòng vàng 4kg đeo trên người.