Không chỉ tốt cho tóc, quả bồ kết có nhiều tác dụng đặc biệt với các bệnh hô hấp. Quả bồ kết đốt lên hít có thể trị ngạt mũi, viêm xoang, khó thở... hiệu quả.