Từ 9h sáng đến 17h ngày 14/12, nghi lễ sắc phong công chúa bộ tộc Mindanao của Lý Nhã Kỳ chính thức diễn ra tại thành phố Davao (Philippines).
Lý Nhã Kỳ đã tới Davao của Midanao để chuẩn bị cho lễ sắc phong Công chúa châu Á. Đón tiếp Công chúa Lý Nhã Kỳ tại sân bay là Nhà Vua và phái đoàn Midanao.