Từ giờ đến hết tháng 10/2019, có 2 con giáp may mắn như son, kiếm tiền như nước, nhưng cũng có con giáp nghèo xơ xác "thu không đủ chi".