Đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ các đồn đoán tiêu cực về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thông qua một thông báo.
TP Hải Phòng đã vệ sinh, trang hoàng và treo cờ Việt Nam, Triều Tiên ở những tuyến đường mà Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đi qua.
Đúng 8 giờ 13 phút ngày 26/2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.