Dự án trạm bơm rạch Bà Tiếng của công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc), quận Bình Tân, TP. HCM đang bị dư luận nhà thầu nghi ngại về tính minh bạch.