Cháu bé ăn bún mọc, do bị cay nên bé hít hà làm cục mọc rớt vào khí quản, viên mọc to, chặn hết đường thở.