Nhất chi mai hoa có màu trắng tinh khiết như bậc quân tử luôn giữ mình thanh cao, vì thế được người xưa tôn là "cây quân tử.”
Đã không ít lần, dư luận phải sửng sốt vì những cây cảnh chơi Tết giá khủng mà mới nhất là loạt khế cảnh rẻ nhất cũng phải vài trăm triệu đồng.