UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản gửi giám đốc Sở GD&ĐT, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc một học sinh tử vong tại trường Mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn).