"Không sửa được cầu Thăng Long thì cả ngành giao thông mắc cỡ với dân. Chúng ta có bao nhiêu giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư ở các viện, đơn vị mà mặt cầu Thăng Long sửa chữa không xong.” - Bộ trưởng GTVT bày tỏ.
Thời gian qua, trên cầu Thăng Long (Hà Nội) xuất hiện một băng nhóm chuyên trấn lột tài sản của các xe máy đi lên tầng dành riêng cho ô tô.