Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị ban hành các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ hải quan cửa khẩu La Hay nghi nhận tiền bôi trơn của hành khách.