Thời gian gần đây có nhiều thông tin về việc hút thuốc lá điện tử sẽ giúp cai nghiện thuốc lá.
Giọng ca 'Khuya nay anh đi rồi' cho biết, anh là người nghiện thuốc lá nặng 24 năm, mỗi ngày anh hút gần 3 bao thuốc.