Vô tình ngồi lên cây bút chì do bạn đùa và đặt dưới ghế, bé trai bị bút chì đâm thấu mông trái khoảng 8cm.