Trong buổi tọa đàm với chủ đề “Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” ngày 25/11, ông Mai Văn Phấn đã giải thích lý do ghi tên cả nhà trong sổ đỏ.
Tổng cục Môi trường đã cử cán bộ thay Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang, người báo mất 385 triệu đồng khi đi thanh tra ở Long An, làm trưởng đoàn để tiếp tục thanh tra theo kế hoạch.
Ông Nguyễn Xuân Quang (người vừa mất 385 triệu đồng) được bổ nhiệm Cục phó nhưng được “cho nợ bằng”.
Tổng cục môi trường cho biết đang xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, nơi ông Nguyễn Xuân Quang là Phó Cục trưởng.
Bộ TN&MT vừa công bố toàn diện thông tin về những vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo ven sông Đồng Nai.
Ủy ban Kiểm tra TW vừa quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ TN-MT.