Bác sĩ đã phải soi dưới kính hiển vi, tìm từng con tinh trùng cho người đàn ông này. Đến nay vợ chồng anh đã sinh được một em bé bụ bẫm, khỏe mạnh.