Cặp vợ chồng cầu khẩn người dân giúp đỡ mình có tiền chữa bệnh máu trắng cho con và đổi lại cặp vợ chồng sẽ tạ ơn bằng cách quỳ xuống ăn cỏ.
Là những người chiến đấu với lửa và cứu các nạn nhân khỏi đám cháy, lính cứu hỏa được xem là những anh hùng. Tuy nhiên, có rất nhiều nguy hiểm rình rập đối với những ai làm công việc này.