Thấy cháu ruột đánh nhau với mấy đứa trẻ ở xóm, Hồng đưa về cho anh trai dạy dỗ. Tuy nhiên, anh trai không những không dạy con mà còn quay ra tát Hồng.