Trong lúc chơi đùa ở nhà, do bất cẩn, một cháu bé đã bị tàu hoả cán nát chân.