Tại cơ quan điều tra, mẹ kế cháu bé đã thừa nhận, do cháu K. ăn vụng thịt bò nên đã cầm đũa vụt mấy cái vào mặt cháu bé.