Bị bỏ rơi dưới ống cống, bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã sống sót thần kỳ. Có vẻ như người nào đó đã cố tình đặt đứa bé thật sâu trong ống cống để người khác không thể phát hiện thấy.