Chị N.K.T.L (Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết, sau 4 ngày xảy ra sự việc bé gái bị dâm ô trong ngõ , chị phải đưa các bé sang nhà ông bà ngoại để giúp cháu ổn định lại tinh thần.