Người mẹ của tử tù Nguyễn Văn Tình đã có những chia sẻ thật lòng liên quan đến hai người con của mình khi đều vướng vào vòng lao lý.