Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - UpCOM: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng giảm 6,2% so với quý 2/2021.
Theo báo cáo tài chính (BCTC) mới nhất, trong quý 3/2021 Techcombank có lợi nhuận sau thuế hơn 4.432 tỷ giảm 8,5%, Nợ xấu của của ngân hàng đạt xấp xỉ 1.829 tỷ đồng tăng 140% so với quý 2.
Kết quả kiểm toán cho thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã cổ phiếu TDH) chỉ đạt 93 tỷ đồng (tương đương 46,23%), so với số liệu 173 tỷ đồng mà doanh nghiệp này báo cáo trước đó.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), nợ xấu của ngân hàng này hiện vẫn còn ở mức cao.