Theo nhân tướng học, người có bàn tay chữ M là người đặc biệt tài năng, có nhiều thành công trong cuộc sống.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia xem tướng tay, những người sở hữu bàn tay chữ M rất hiếm và là người vô cùng đặc biệt.