Ngoài hiểu được ý nghĩa của lễ tạ năm mới Canh Tý 2020, còn cần phải sắm lễ để chuẩn bị một mâm cơm thắp hương và bài văn khấn hóa vàng hết tết cầu mong một năm bình an.
Theo truyền thống, sau khi mời Tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con cháu vào ngày 30 Tết, đến ngày mùng 3 Tết hoặc khi tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ để tiễn đưa Tổ tiên trở về âm cảnh.