Thẩm phán đọc nhầm án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên từ 8 tỷ thành 80 tỷ.