Dự báo giá heo hơi hôm nay 17/12, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc hiện cao nhất. Giá lợn hơi dao động từ 28.000 - 30.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 15/12, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tiếp tục ổn định. Giá lợn hơi bình quân cả nước 30.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 12/12, giá lợn hơi mới nhất tại miền Bắc ổn định. Giá lợn hơi cao nhất 30.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/12, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc ổn định khoảng 30.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 3/12, giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc thị trường ổn định, heo đi biên có giá tốt trung bình 30.000 đồng/kg
Dự báo giá heo hơi hôm nay 23/11 giá lợn hơi mới nhất ở 3 miền hiện vẫn đang dao động quanh mức 30.000 đồng.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 17/11, giá lợn hơi mới nhất tại miền Bắc dù tăng nhẹ vẫn giữ giá ổn định duy trì ở mức 30.000 đồng/kg.
Theo cập nhật giá heo hơi hôm nay 10/11, giá lợn hơi mới nhất tại 3 miền không có nhiều biến động, ổn định khoảng 30.000 đồng/kg.