Trong lúc đi tắm sông, 3 cháu nhỏ bị trượt chân ngã xuống cống và bị đuối nước thương tâm.
Không thấy các cháu đâu, bà Luyên tá hỏa đi tìm thì phát hiện cả 3 cháu đã tử vong dưới ao cá gần nhà.