Sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, người phụ nữ đã được cơ quan chức năng giúp đỡ, về đoàn tụ với gia đình.