Thứ hai, 02/10/2023 | 21:49
RSS
VLE - Công ty xuất khẩu lao động và du học Nhật Bản
Trong những năm 2015 - 2020 việc sinh viên, học sinh Việt Nam được gia đình chấp nhận đưa con cái hay người thân trong gia đình Du học, Xuất khẩu lao động ra nước ngoài.