Thứ tư, 07/06/2023 | 20:05
RSS
Viết email xin việc bằng tiếng Anh
Hiện nay, nhiều công ty nước ngoài có mặt tại Việt Nam cũng như nhiều nhân sự Việt Nam làm việc tại môi trường quốc tế nên email xin việc bằng tiếng Anh ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải ứng viên nào cũng thuần thục và chuyên nghiệp khi viết thư xin việc bằng tiếng Anh.