Thứ sáu, 23/02/2024 | 23:36
RSS

Nhiều đơn vị tiếp tục được tổ chức lại các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Thứ năm, 26/01/2023, 17:44 (GMT+7)

Bộ GDĐT vừa tiếp tục cấp phép trở lại thêm cho một số đơn vị tổ chức các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Bộ GDĐT đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh Việt (Long An) và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Chứng chỉ được cấp là Cambridge A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET) và B2 First Certificate in English (FCE).


Đến nay, nhiều đơn vị tại Việt Nam đã được cấp phép thi trở lại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Ảnh minh họa: leapscholar

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh Việt có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25/6 và 25/12 hàng năm) và khi có sự thay đổi các nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này tới Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng); chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh Việt và Cambridge là 5 năm.

Trước đó, Bộ GDĐT đã công bố quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty TNHH công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK Examination Score Report của hai đơn vị trên là 5 năm.

Bộ GDĐT yêu cầu các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ…

Anh Tuấn
Theo Dân Việt