Thứ ba, 28/01/2020 | 04:24
RSS

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/12

14-12-2019 08:42:47

Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 14-16/12//2019 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/12

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn TW, từ ngày 14/12 đến 16/12, tại khu vực tỉnh Lạng Sơn thời tiết khá lạnh, nhiệt độ dao động từ 16-27 độ C. Trời nhiều mây, có nơi có mưa nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Lạng Sơn vẫn có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch.

Công Ty Điện Lực Lạng Sơn đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 14-16/12/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất… Cụ thể như sau:

Tại huyện Hữu Lũng

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/122Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/123Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/123Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/124Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/125

Tại huyện Văn Lãng

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/126Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/127

Tại huyện Chi Lăng

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/128

Tại huyện Bắc Sơn

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/129Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/129

Tại huyện Lộc Bình

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/1210

Tại thành phố Lạng Sơn

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/1210Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/1211Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/1212Lịch cắt điện ở Lạng Sơn từ ngày 14/12 đến 16/1213

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN