Chủ nhật, 15/12/2019 | 20:15
RSS

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/11

06-11-2019 09:51:46

Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 7-10/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/11

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW, trong những ngày tới tại khu vực tỉnh Hà Nam trời nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 13-24 độ C.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Hà Nam có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch.

Công Ty Điện Lực Hà Nam đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 7-10/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất… Cụ thể như sau:

Tại huyện Bình Lục

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/112

Tại huyện Lý Nhân

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/115Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/116Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/119

Tại thanh phố Phủ Lý

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1111Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1112Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/112Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1113Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1119Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1120Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1121Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1122

Tại huyện Duy Tiên

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1123Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1124Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1125Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1126Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1127Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1128Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1129

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1130

Tại huyện Thanh Liêm

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1131Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1132Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1134Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1135Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1138

Tại huyện Kim Bảng

Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1145Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1146Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1146Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1147Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1148Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1146Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1112Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/111Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1112Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/1115Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/116Lịch cắt điện ở Hà Nam từ ngày 7/11 đến 10/117

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN