Thứ tư, 22/03/2023 | 18:37
RSS

Lào Cai tạm dừng thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập

Thứ năm, 23/02/2023, 15:00 (GMT+7)

Cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ tạm dừng thu học phí từ tháng 2/2023 đến khi tỉnh này ban hành quy định mới về thu học phí.

Sự kiện:
Lào Cai


Cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Lào Cai tạm dừng thu học phí từ tháng 2/2023.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn về việc đồng ý tạm dừng thu học phí theo Nghị quyết số 7 năm 2022 của HĐND tỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Lào Cai đồng ý tạm dừng thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập kể từ tháng 2/2023 đến khi tỉnh Lào Cai ban hành quy định mới về thu học phí. UBND tỉnh cũng giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đảm bảo quy định.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai, mức thu học phí năm học mới 2022 – 2023 đối với học sinh mầm non, THCS, THPT khu vực thành thị là 300.000 đồng/tháng. Khu vực nông thôn thu 100.000 đồng/tháng (riêng cấp THPT 200.000 đồng/tháng).

Học sinh vùng dân tộc thiểu số (khu vực 1) là 100.000 đồng/tháng (riêng cấp THPT 200.000 đồng/tháng). Đối với khu vực 3, mỗi tháng học sinh nộp 50.000 đồng (riêng cấp THPT 100.000 đồng/tháng).

Hà Thuận
Theo Giáo dục & Thời đại