Thứ sáu, 22/10/2021 | 08:21
RSS

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020

Thứ tư, 30/09/2020, 10:13 (GMT+7)

Mới đây, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ đã thông báo chi tiết mức học phí năm học 2020-2021.

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM năm 2020 

Dưới đây là chi tiết mức học phí năm học 2020-2021 của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM cụ thể như sau:

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020. 9

Thông tin tuyển sinh từng ngành:

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.10

Học phí Đại học Cần Thơ năm 2020

Thông tin chi tiết về mức học phí năm học 2020-2021 của trường Đại học Cần Thơ như sau:

Các ngành đào tạo đại trà (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 5).

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.7

Học phí bình quân cho năm học 2020-2021:

Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.

(*) Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo.

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.6

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.5

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.4

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.3

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020.2

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020. 1

Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao: (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3, 4).

Học phí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM và Đại học Cần Thơ năm 2020

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN