Thứ ba, 16/07/2024 | 00:23
RSS

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025 chất lượng giáo dục trong nhóm 3 khu vực ĐBSCL

Thứ ba, 16/08/2022, 16:23 (GMT+7)

Tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2025. Mục tiêu phấn đấu đưa chất lượng giáo dục của tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu khu vực ĐBSCL và trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.


HS tỉnh Đồng Tháp trong giờ học. Ảnh: Q. Ngữ

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, học sinh phổ thông đối với cấp tiểu học giảm dưới 0,2%, cấp THCS dưới 2,5%, cấp THPT dưới 2%; 100% địa phương cấp xã, huyện duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; ít nhất 60% các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường mạng; 70% nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành giáo dục là đảng viên…

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó đẩy mạnh thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn về tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả; chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” để cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập của người dân và xây dựng xã hội học tập.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp dạy học và hoàn thiện hệ thống kiểm định, đánh giá chất lượng dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở Đề án chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch được cân đối từ các kế hoạch, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp, dự kiến từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Nhu cầu kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị: 4.010.206 triệu đồng. Kinh phí tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 là 22.960 triệu đồng.

Kinh phí nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Kinh phí mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 do UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh thông qua hằng năm vào kỳ họp cuối năm...

Quốc Ngữ
Theo Giáo dục & Thời đại