Thứ sáu, 12/04/2024 | 19:05
RSS

Đại học Y tế công cộng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng xét tuyển bổ sung

Thứ ba, 11/10/2022, 06:47 (GMT+7)

Hai trường y hot nhất là Đại học Y tế công cộng và Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung.

Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 cụ thể như sau:

Đại học Y tế công cộng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng xét tuyển bổ sung

Đại học Y tế công cộng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng xét tuyển bổ sung

Đại học Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022 gồm 2 ngành học công nghệ kỹ thuật môi trường và Khoa học dữ liệu cụ thể như sau:

Đại học Y tế công cộng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng xét tuyển bổ sung

Đại học Y tế công cộng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng xét tuyển bổ sung

Điều kiện thí sinh tham gia xét tuyển là có điểm trung bình môn là điểm trung bình của các môn trong tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (hai học kỳ của lớp 10, hai học kỳ của lớp 11 và học kỳ I lớp 12).

Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, sẽ ưu tiên xét điểm Trung bình (sử dụng xét tuyển) của môn chính trong tổ hợp đăng ký xét tuyển xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Thời hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 28/10/2022.


 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại